מערכת בקרת שמירה

מערכת בקרת השמירה מעניקה לקצין הביטחון כלי אמין, נוח ומתקדם ביותר לפיקוח על סיורים רגליים ו/או ממנועים של שומרים במסלולים וזמנים מתוכננים.

מערכת שמירה ממוחשבת

 • הסיורית, אשר נישאת על-ידי השומר, מסוגלת לבצע פעולה ברצף, כל שעות היממה ולאורך שבועות וחודשים ללא צורך בהטענתה.
 • ניתן לפרוק נתונים מהסיורית אחת ליממה או אחת למספר ימים או שבועות, בהתאם לכמות התנועות שנאגרו בה. פריקת הנתונים למחשב אורכת מספר דקות בלבד.
 • צריכת הזרם הנמוכה של המכשיר מאפשרת הפעלתו באמצעות סוללה V9 רגילה.
 • הסיורית פותחה בטכנולוגיה חדשנית אשר מקנה לה עמידות בתנאי מזג אויר וזעזועים. אך יחד עם זאת, הסיורית הינה מכשיר שיש להקפיד על כללי שימוש ותפעול נכונים בו, כיאה למכשיר אלקטרוני ובהתאם להוראות היצרן.
 • הסיורית קטנה וקלה ביותר – 143 גרם.
 • דסקיות הזיהוי המותקנות בכל נקודה מבוקרת – אינן מכילות סוללות ואינן זקוקות למקור מתח אולקווי תקשורת. קוד הזיהוי צרוב, ונקלט בעת המגע בין הסיורית לדסקית.
 • דסקיות הזיהוי מאפשרות למשתמש להדביקן במספר רב של מקומות פתוחים ו/או סגורים ולהבטיח בכך שהשומרים יגיעו לכל נקודה ונקודה באתר המבוקר.
 • התוכנה הייעודית לבקרת שמירה מאפשרת קליטת הנתונים מהסיורית, זיהוי הנקודות המבוקרות, אחסון וכן הפקת דוחות בחתכים שונים ובמגוון אפשרויות.
 • התוכנה מאפשרת פתרון מושלם לניהול, בקרה ופיקוח על השמירה.

המערכת כוללת

 • סיורית תוצרת VIDEX ארה"ב.
 • דסקיות זיהוי אלקטרוני PROBE TOUCH.
 • ערסל תקשורת תוצרת VIDEX ארה"ב.
 • תוכנת פטרול שמירה 2000.

בקרת שמירה ממוחשבת

המערכת המתקדמת ביותר בשוק העולמי ובעלת הפתרונות האופטימליים ביותר.

מטרת המערכת

פיקוח, ניהול ובקרת שומרים וסיורים במסלולים ובזמנים מתוכננים באתר או במספר אתרים המרוחקים זה מזה. מערכת זו יכולה לתת פתרון אופטימלי לא רק לפיקוח ובקרת שומרים, אלא גם לכל תהליך מבוקר שדורש הגעה של העובד למיקום כלשהו, כגון: ריקון תיבות דואר, איסוף מכולות אשפה, בדיקה תקופתית/יומית של מכונות, בדיקה תקופתית של מעליות, מטפי כיבוי אש וכו'.

מרכיבי המערכת

בקרת שמירה מקצועית
 • סיורית דגם 9000 IBR תוצרת VIDEX ארה"ב.
 • ערסל תקשורת VIDEX, דגם IRencoder תוצרת ארה"ב.
 • תוכנת פטרול שמירה 2008.
 • דסקיות זיהוי אלקטרוני TOUCH PROBE.

תיאור כללי של המערכת

מערכת בקרת השמירה מעניקה לקצין הביטחון כלי אמין, נוח ומתקדם ביותר לפיקוח על סיורים רגליים ו/או ממנועים של שומרים במסלולים וזמנים מתוכננים.

 • הסיורית ,אשר נישאת על-ידי השומר, מסוגלת לבצע פעולה ברצף, כל שעות היממה ולאורך שבועות וחודשים ללא צורך בהטענתה.
 • ניתן לפרוק נתונים מהסיורית אחת ליממה או אחת למספר ימים או שבועות, בהתאם לכמות התנועות שנאגרו בה. פריקת הנתונים למחשב אורכת מספר שניות בלבד.
 • צריכת הזרם הנמוכה של המכשיר מאפשרת הפעלתו באמצעות סוללת ליטיום V3.
 • הסיורית פותחה בטכנולוגיה חדשנית אשר מקנה לה עמידות בתנאי מזג אויר וזעזועים, אך יחד עם זאת הסיורית הינה מכשיר שיש להקפיד על כללי שימוש ותפעול נכונים בו, כיאה למכשיר אלקטרוני ובהתאם להוראות היצרן.
 • הסיורית קטנה וקלה ביותר – 50 גרם.
 • דסקיות הזיהוי המותקנות בכל נקודה מבוקרת – אינן מכילות סוללות ואינן זקוקות למקור מתח או לקווי תקשורת. קוד הזיהוי צרוב ונקלט בעת המגע בין הסיורית לדסקית.
 • דסקיות הזיהוי מאפשרות למשתמש לפזרן במספר רב של מקומות פתוחים ו/או סגורים ולהבטיח בכך שהשומרים יגיעו לכל נקודה ונקודה באתר המבוקר.
 • התוכנה הייעודית לבקרת שמירה מאפשרת קליטת הנתונים מהסיורית, זיהוי הנקודות המבוקרות, אחסון וכן הפקת דוחות בהם ניתן יהיה לקבל את המידע על הסיורים, המסלולים והחריגים.

חומרה

בקרת שמירה ממוחשבת
 • סיורית – במגע של הסיורית עם דסקית הזיהוי, נקלט קוד נקודת הזיהוי יחד עם חותמת הזמן: תאריך ושעה מדויקת.
 • דסקית זיהוי – מותקנת בכל נקודת ביקורת. לכל דסקית זיהוי קוד אחד ומיוחד. קוד הזיהוי מתורגם לתיאור הנקודה המבוקרת בהתאם להגדרות התוכנה. הדסקית בגודל מטבע של שקל ועמידה בכל תנאי שטח ומזג אוויר.
 • ערסל תקשורת – לתקשורת בין המחשב לסיורית ולפריקת הנתונים.
 • מחשב P.C – לצורך חיבור הערסל והתקנת התוכנה.

תפעול המערכת

בקרת שמירה איכותית
 • כל סיור מורכב מהנתונים הבאים: מספר ותיאור הסיור, שם המסלול, תאריך וזמן יציאה מתוכנן ושמות השומרים המבצעים את הסיור.
 • עם הגעת השומר לנקודת ביקורת שבמסלול, יבוצע מגע בדסקית הזיהוי המותקנת בנקודת הביקורת.
 • באמצעות המגע ייקלט קוד הזיהוי של הנקודה המבוקרת, יחד עם ציון תאריך ושעה.
 • בעת כל מגעשל הסיורית עם כל אחת מהדסקיות הזיהוי מתבצעת תנועה / קריאה.
 • בזמן קליטת הקוד בסיורית תהבהב נורית LED בצבע ירוק ויישמע "ביפ".
 • עם סיום הסיורים יכיל זיכרון הסיורית מידע על כל נקודות הביקורת בהן בוצעו הסיורים על ידי השומרים.
 • עם סיום פריקת הנתונים למחשב, עומד לרשות קצין הביטחון מידע מפורט על מהלך ביצוע הסיורים וניתן להפיק דוחות בחתכים שונים.

יתרונות מערכת הסיורית – iBR9000 תוצרת ארה"ב

 • קטנה וקומפקטית – משקל 50 גרם.
 • בגודל מפתח רגיל: 22X42X69 מ"מ.
 • ניתן להחזיק את הסיורית במחזיק מפתחות רגיל.
 • גוף מפיברגלס מחוזק ניילון, להגנה מרבית על המערכת האלקטרונית.
 • ראש הסיורית עשויה מפלדת אל-חלד.

פורק תקשורת VIDEX דגם IR Encoder תוצרת ארה"ב

 • גודל: 11X20X58 מ"מ.
 • משקל: 9 גרם.
 • תקשורת: .U.S.B.
 • מערכת הפעלה: XP Windows או Vista.
 • אספקת מתח: מחיבור .U.S.B.

תוכנה

התוכנה מאפשרת את ביצוע הפעולות הבאות:

 • הגדרת מסלולים מתוכננים באתרים שונים.
 • הגדרת נתוני הסיוריות בנקודות הביקורת לשומרים.
 • קליטת נתונים מהסיוריות לאחר הסיורים באתרים, ואחסון המידע להפקת דוחות.
 • השוואה ובדיקה בין הסיורים המתוכננים לסיורים שבוצעו בפועל.
 • שיוך נקודות ביקורת למסלולים וקביעת שמות לנקודות.
 • דסקית אישית לכל שומר לצורך קישור בין המסלול מבוצע לבין פרטי השומר המפטרל. מידע חשוב ביותר למקרה של פריצה, גניבה וכדומה.
 • תכנון יומי של סיורים, כולל: זמן יציאה, שמות שומרים, מסלול מתוכנן וזמן הגעה לנקודות.
 • הפקת דו"חות בחתכים שונים, כגון:
 • דו"ח מסלולים – מספק מידע על ביצוע סיורים במסלולים בחלוקה לחתכים, כגון: תאריכים, מסלולים, עובדים וכו'.
 • דו"ח השלמת מסלולים – מספק מידע על חריגות בסיורים בחלוקה לחתכים, כגון: תאריכים, מסלולים, עובדים וכו'.

Patrol

תוכנת Patrol 2009 – תוכנה חכמה וקלה לשימוש, המאפשרת: 

תוכנת פטרול
 • הגדרת מסלולים מתוכננים באתרים שונים.
 • הגדרת נתוני הסיוריות בנקודות הביקורת לשומרים.
 • קליטת נתונים מהסיוריות לאחר הסיורים באתרים, ואחסון המידע להפקת דוחות.
 • השוואה ובדיקה בין הסיורים המתוכננים לסיורים שבוצעו בפועל.
 • שיוך נקודות ביקורת למסלולים וקביעת שמות לנקודות.
 • דסקית אישית לכל שומר לצורך קישור בין המסלול המבוצע לבין פרטי השומר המפטרל
 • (מידע חשוב ביותר למקרה של פריצה, גניבה וכדומה).

הפקת דו"חות בחתכים שונים, כגון:

 • דו"ח מסלולים – מספק מידע על ביצוע סיורים במסלולים, בחלוקה לחתכים, כגון: תאריכים, מסלולים, עובדים וכו'.
 • דו"ח השלמת מסלולים – מספק מידע על חריגות בסיורים, בחלוקה לחתכים, כגון: תאריכים, מסלולים, עובדים וכו'.

דסקיות

דיסקיות
 • עמיד בפני פגעי מזג אוויר.
 • ללא סוללה.
 • עמיד בטמפרטורות קיצוניות (40- עד 80 מעלות צלזיוס).
 • לכל דסקית משויך מספר חד-ערכי בן 48bit.

/ 5.

שתף עמוד:

מתקשים לעקוב אחר נוכחות העובדים?

כמה פרטים קטנים, ואנחנו כבר חוזרים אליך!

דילוג לתוכן